Du er her: 

Forslag til bibelord

DET GAMLE TESTAMENTE:

I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden. (1. Mos 1, 1)

Herren selv går foran dig, han vil være med dig, han vil ikke lade dig i stik­ken og ikke svig­te dig; vær ikke bange, og lad dig ikke skræmme. (5. Mos 31,8)

Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne,  som du satte der, hvad er da et menneske, at du husker på det, et menneskebarn, at du tager dig af det.(Sl 8,4)

Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du (Gud) er hos mig, din stok og din stav er min trøst. (Sl 23,4)

Vis mig dine veje, Herre, lær mig dine stier! Vejled mig i din sandhed og belær mig, for du er min frelses Gud, til dig sætter jeg altid mit håb. (Sl 25,4-5)

Herren er barmhjertig og nådig, sen til vrede og rig på troskab. (Sl 103,8)

Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod  dem, der fryg­ter  ham. (Sl 103,13)

Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. (Sl 119,105)

Stiger jeg op til himlen, er du dér, lægger jeg  mig I dødsriget, er du dér. Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet ender, så leder din  hånd mig også dér, din højre hånd holder mig fast. (Sl 139,8-10) 

Lær mig at gøre din vilje, for du er min Gud. Din gode ånd skal  lede mig. (Sl 143,10)

Et mildt svar afvender vrede, et sårende ord vækker harme. (Ordsp. 15,1)

Græsset tørrer ind, blomsterne visner, men vor Guds ord  forbliver til  evig tid. (Es 40,8)

De, der håber på Herren, får nye kræfter, de får vinger som ørne. (Es 40,31)

Søg Herren, når han er at finde, kald på ham, når han er nær. (Es 53,5)

Men han blev gennemboret for vore overtrædelser og knust for vore synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred, ved hans  sår blev vi helbredt. (Es 55,6)

Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. (Jer. 29,11)

Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig: Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og årvågent vandre med din Gud. (Mika 6,8)

 

NYE TESTAMENTE:

Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. (Matt 4,4)

Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. (Matt 5,6)

Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. (Matt 5.7)

Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. (Matt. 5,8)

Salige er de, der stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. (Matt 5.9)

Hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være. (Matt 6,21)

Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. (Matt 6,33)

Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, som hører den til. (Matt. 6,34)

Bed, så skal der gives jer; søg så skal I finde. (Matt 7,7)

Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. (Matt 7,12)

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. (Matt 11,28)

Hvor to eller tre er forsamlede i mit navn, dér er jeg midt iblandt dem. (Matt 18,20)

Menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. (Matt 20,28)

Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. (Matt 25,40)

Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. (Matt 28,20)

Den, der ikke modtager Guds rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. (Mark 10,15)

For mennesker er det umuligt, men ikke for Gud, for alting er muligt for Gud. (Mark 10,27)

For Gud er ingenting umuligt. (Luk. 1,37)

Tilgiv, så skal I få tilgivelse. Giv, så skal der gives jer. (Luk 6,38)

Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. (Luk 19,10)

I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var  Gud. (Joh 1,1)

Lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. (Joh 1,5)

Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. (Joh 3,16)

Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. (Joh 6,35)   

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. (Joh 6,37b)

Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. (Joh 8,12)

Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig. (Joh 10,14)   

Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. (Joh 11,25)

Som lys er jeg kommet til verden, for at enhver, som tror på mig, ikke skal blive i mørket. (Joh 12,46)           

Et nyt bud giver jeg jer I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. (Joh 13,34)

Jeg er vejen, sandheden og livet. (Joh 14,6)           

Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer. (Joh 14,27)          

Bliv i mig, og jeg bliver i jer. (Joh 15,4)           

Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre. (Joh 15,5)   

Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har  elsket jer. (Joh 15,12)                

Jesus sagde: "Salige er de, som ikke har set, og dog tror. (Joh. 20,29)

Er Gud for os, hvem kan da være imod os? (Rom 8,31)

Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. (Rom. 12,21)

For ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv; for når vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren. Hvad enten vi altså lever eller  dør, tilhører vi Herren. (Rom 14,7-8)

Kærligheden tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt. (1. Kor 13,7)

Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden. (1. Kor 13,13)    

Min nåde er dig nok. (2. Kor 12,9)

Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov. (Gal 6,2)

Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. (Filip 4,6)          

Han har selv sagt: 'Jeg vil aldrig slippe dig og aldrig forlade dig'. (Heb 13,5)             

Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid. (Heb 13,8)          

Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud,  og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. (1 Joh 4,7)               

Deri består kærligheden; ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vore synder. (1. Joh 4,10)                      

Jeg har lukket en dør op for dig, som ingen kan lukke i. (Åb 3,8)