Information til forældrene

 

 

KONFIRMAND-OPSTART UDSKUDT pga. arrangement på skolen:

 

 

Hold A starter onsdag den 27. september kl. 14.15 – 15.45

Hold B starter torsdag den 28. september kl. 14.15 – 15.45

 

i Teglgården

 

 


Konfirmandorientering - og indskrivning 2017

 Velkomst. Kommentér evt. gudstjenesten.

Præsentation af strukturen. Der bliver 2 hold konfirmander og dermed 2 konfirmationer. Jeg underviser og konfirmerer begge. Undervisningen foregår her og i kirken.

Formål med konfirmationsforberedelse. At blive fortrolig med gudstjenesten og kirken.

Forberedelsen – Frivilligt om man vil konfirmeres, men hvis man vil konfirmeres er det obligatorisk at gå til undervisning  (– herunder at gå i kirke et vist antal gange! Her 7 gange. Det vender jeg tilbage til) Vi forventer, at I deltager her på samme måde som ved skoleundervisningen. Her er reglerne de samme:  at man er stille og opmærksom, når Underviseren/ præsten taler og stille og opmærksom når en af kammeraterne taler. Jeg er forhv. tolerant… vil det bedste… men overtrædes disse regler kan jeg se mig nødsaget til at sende elever der forstyrrer undervisningen hjem. Det er sket sjældent og selvfølgelig bliver det ikke aktuelt med jer J JJ)

Konfirmander fra andre sogne Der bliver flere og flere, der gerne vil konfirmeres her i Bogense, selvom de egentlig bor i et andet sogn – Skovby/Ore/Guldbjerg eller Grindløse/Klinte/Nr.Sandager . Traditionelt set er konfirmationen netop en begivenhed, der finder sted i det sogn, man bor i og tit også er døbt i. Argumentet for alligevel at blive døbt i Bogense er typisk dette med, at man gerne vil konfirmeres med sin klasse og pga skolerelukninger osv. er det tit en klasse på Bogense skole. Vi har lukket op for muligheden for, at I der bor i andre sogne kan blive konfirmeret her i Bogense, sammen med jeres klasse. Men det betyder jo ikke, at I skal afskæres fra at bruge den kirke, der ligger i jeres sogn, hvor præst og menighed også gerne have glæde af jer! – så det vil være helt fint, at I nogle af jeres 7 gange gik i kirke derude..

Ugeundervisning. Onsdag for hold A og torsdag for hold B. Klokkeslættet for ugeundervisningen er i udgangspunktet 14.15 – 15.45

 

Transport – intet problem hen til Teglgården, men selvom en eventuel bus, når mn skal hjem, passer dårligt, gives der ikke tidligere fri

Hvis man har en gyldig grund til at gå tidligere bedes I forældre give mig besked

 

Der undervises i to blokke -
Før jul: ons./tors. 20./21. september – ons./tors. 15./16. nov.
Efter jul: ons./tors. 24./25. januar – ons./tors. 7./8. marts

Dvs første undervisningsgang: Onsdag den 20. september for hold A og torsdag den 21. september for hold B

Obligatoriske aktiviteter. Selve den ugentlige undervisning er suppleret med nogle aktiviteter uden for undervisningstiden. Til gengæld er det ikke alle skole-ugerne der er konfirmationsundervisning i.

Heldagsudflugt med de andre konfirmander på årgangen: i november
Konfirmandtræf i Odense
: Tirsdag den 30. januar kl. 17-21 ca.
Temadag med overnatning i kirken
: Lørdag den 17.-søndag den 18. marts (evt. inkl. gudstjeneste)

Og de uger, aktiviteterne finder sted er selve onsdags/torsdags undervisningen aflyst.

 

BRENDERUPELEVER OPFORDRES TIL AT DELTAGE I UDFLUGT SAMT KIRKEOVERNATNING
 

Kirkegang.7 gange. Forældreopbakning. Gå med i kirke evt! Kirkegangsregnskab. Spaghettigudstjenester også en mulighed.

Forventning til forældrene. Opbakning, samarbejde om vellykket undervisning.

Kommunikation. Hjemmesiden ”Konfirmander” har eget menupunkt, og her lægger jeg diverse info ud løbende – en hjemmeside er ikke statisk, så der kan godt være ændringer i fht de første opslag, dvs at jeg forbeholder mig ret til at redigere undervejs (man kan altså ikke printe ud nu og så regne med, at der ikke kan komme ændringer)
Desuden mail til forældrene – OG en Facebookgruppe: ”Konfirmander 2017-2018”. Jeg kommunikerer helst ikke på messenger. Meget gerne på SMS eller inde i selve gruppen. Og på mail naturligvis.

Konfirmationerne: A-klassen søndag den 22. april, B-klassen St. Bededag fredag d. 27. april kl. 10.00. KOMMER OP PÅ HJEMMESIDEN, hvor I kan kigge hvis I har glemt tidspunkterne, fx når I skal sende invitationer ud…

Afhentning i biler: I menighedsrådet har vi talt om, at vi gerne vil appellere til jer om ikke at lade jer rive med af den her trend med at skulle afhentes i dyre biler efter konfirmationen.

Begrundelse… - Konfirmation er en fællesbegivenhed; ikke et bryllup! Derfor falder det dårligt i tråd med selve konfirmationsbegivenheden, at nogen skal shine mere end andre i forb. med konfirmationen – hjemme til festen bliver den enkelte konfirmation jo så hovedpersonEN så hvorfor ikke vente med at give den gas til festen??!!
Hele det her issue med at skulle hentes i dyre biler lægger gruppepres ikke kun på de unge mennesker, men også på forældrene. Og det synes jeg er ærgerligt og værd at forsøge at undgå – derfor denne appel.

Jeg kan ligeså godt være ærlig og sige at jeg som forælder til præ-pubertetsbørn ikke vil afvise at jeg selv kunne lade mig presse for ikke at skuffe mit barn. Men jeg tror det eneste, der er at gøre er at få en dialog i gang om emnet blandt (os) forældre. Måske er der andre, der har det ligesom mig, men ikke har lyst til at sige det…

Generalprøve: A-klassen onsdag den 18. april og B-klassen torsdag den 19. april.

Dåb. Arrangeres med dem det vedrører pr. mail / i undervisningen

Blå mandag. I kan evt nedsætte udvalg nu. Bruge Teglgården til at holde møde i til sin tid

Fotografering. Før konfirmationen – altså før vi mødes i Teglgården inden procession til kirken. Dvs mødetid på konfirmationsdagen er kl. 8.50 i kirken

(Apropos fotografering: vi fotograferer jer ved første undervisningsgang (også til brug for telegramposerne til konfirmationen). Brenderupbørn: vil I mail’e et billede af jer selv til mig? Tak J)