Information til forældrene

 

Orienteringsmøde torsdag den 11. april 2019

 

om konfirmationerne søndag den 12. maj (hold A) og St.Bededag den 17. maj (hold B )

 

 

 

Velkomst Præsentation af aftenens program: orientering, mulighed for spørgsmål samt en lille opgave…

 

Tidsplan for konfirmationen:

 

 

 

9.15:     Konfirmanderne afleveres I KIRKEN til fotografering. Konfirmander og

 

             Karen går samlet over kirkegården til Teglgården efter fotograferingen                                                                                                                                               

 

Procession: (Teglgården til kirken).

 

9.30:     Vi er ankommet til Teglgården efter fotografering i kirken

 

9.45:     Vi stiller op alfabetisk, d.v.s. samme             

 

                    rækkefølge som i kirken.

 

9.50:          Vi går i samlet flok til kirken over Torvet  

 

                    (gåturen tager 6. min)

 

                   

 

9.55:          Konfirmanderne stiller op i våbenhuset og   

 

                    holder sig klar til at gå ind i kirken, når                 

 

                    bedeslagene (3 x 3) har lydt.     

 

                    (går ind under musik). Menigheden rejser sig!

 

                    Konfirmanderne går til deres respektive pladser. Ingen sætter sig, før alle                                 er fremme! På tegn fra præsten sætter alle konfirmander sig og                                              derefter menigheden.

 

 

 

 

 

Varighed:

 

Gudstjenesten inkl. konfirmation varer knap halvanden time. Derefter skal alle ud af kirken – konfirmanderne først, som stiller op uden for kirken klar til at hilse på gæsterne. Ca. kl. 11.45 / 12.00 er I klar til at tage fra kirken, er min vurdering

 

 

 

Gudstjenesten:

 

Konfirmationen er lige efter prædikenen (– prædikenen er den dag primært en tale til konfirmanderne). Rækkefølgen er alfabetisk efter fornavn. Konfirmanderne står ikke i en bue rundt om altret som det er det mest almindelige ved konfirmationer, men bliver kaldt frem én efter én. Konfirmanderne tilspørges så en efter en, og når jeres barns navn nævnes rejser hele jeres familie sig. Altergang: Alle er velkommen til at gå til alters. Konfirmanderne knæler om alterbordet som de første, og derefter er alle andre velkomne. NB: undgå uro undervejs i ritualet! Hele gudstjenestens forløb kan ses på kirkens hjemmeside under menupunktet KONFIRMANDER. Det hele gennemgås med konfirmanderne til generalprøverne

 

 

 

Reservation:

 

Der reserveres, hvad der svarer til en bænk pr. konfirmand til familie (ca. 10 pladser) Pladserne tildeles alfabetisk (efter konfirmandernes fornavn) på en måde, så det passer med rækkefølgen af den enkeltes konfirmation. Nogle bænke har kun halv størrelse. Den manglende plads reserveres til familien længere nede i kirken – for hold A også i sideskibene.

 

Resten af pladserne i kirken er til rådighed for alle efter først-til-mølle-princippet!

 

Er der nogen, der ikke har brug for alle 10 pladser? Er der familier, der har medlemmer i kørestol?

 

 

 

Sang-ark:

 

Der laves salmeark. Folderne deles ud til gæsterne ved indgangen, og der lægges én på hver konfirmands stol. På konfirmandernes stole lægges desuden en seddel med hver enkelts navn. Konfirmanderne er selv med til at vælge salmerne

 

 

 

 

 

Fotografering:

 

Konfirmanderne bliver fotograferet af Winnie Synia Lind inden gudstjenesten. Bestillingssedler uddeles til næstsidste undervinsningsgang og afleveres igen til generalprøven. Egen fotografering under selve gudstjenesten er ikke tilladt, men meget gerne bagefter samt under konfirmandernes ind- og udgangsprocessionJ

 

 

 

Blomster:

 

Der er sat små blomsterbuketter i kirkebænkene. Konfirmanderne er velkomne til at tage buketten ud for deres egen plads med hjem! Man må også gerne lægge dem på kirkegården på et familiemedlems grav.

 

 

 Konfirmand-poser:

 

Der opstilles poser med navn til hver enkelt konfirmand i våbenhuset. Her kan gæster lægge blomster, telegrammer og små gaver til konfirmanderne. Kirken forærer hver konfirmand en rose, som lægges i konfirmandposen sammen med en lille gave.

 

Menighedsrådet og frivillige sørger for vagt ved poserne under gudstjenesten!

 

 

 

Generalprøve

 

Der bliver holdt generalprøve med konfirmanderne i kirken onsdag den 8. maj for hold B og torsdag den 9. maj for hold A. Vi mødes i Teglgården kl. 14.15 og går siden i kirken. Her vil konfirmanderne blive instrueret i, hvordan konfirmationsgudstjenesten forløber – og vi øver ind- og udmarch. Konfirmanderne kan på dagene for generalprøverne medbringe telegramkort stilet til sig selv og lade kammeraterne underskrive kortet

 

 

 

Mulighed for spørgsmål

 

Et forældrespørgsmål fra mig: Hvad er status på eventuel afhentning efter konfirmationen??

 

 

 

Skrive forældrebønner

 

 

_________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

På grund af henholdsvis kursusdag og ferie har

 

 

 

HOLD B FRI ONSDAG DEN 6. FEBRUAR OG

 

HOLD A FRI TORSDAG DEN 21. FEBRUAR

 

I UGE 7 har begge hold naturligvis fri.

 

 

 

Kære præst og konfirmander..!!  Vigtig information..!!
 
Så nærmer tiden sig, hvor vi skal mødes i Domkirken til årets konfirmandtræf. Vi glæder os meget til at se jer og give jer et væld af oplevelser og indtryk rundt i tre kirker i Odense C og i bispeboligen under overskriften ”Gå ud i alverden… - om missionsbefalingen og dens udtryk”. Her følger lidt praktiske oplysninger, så I er bedst muligt forberedt.
 
Salmer: Vi skal synge tre salmer undervejs. I kender dem måske i forvejen, men under alle omstændigheder er det vigtigt at få dem sunget igennem nogle gange forud for konfirmandtræffet, så alle er med. Det er nr. 358 ”Lad dit rige alle vegne”, nr. 29 ”Spænd over os dit himmelsejl” og nr. 787 ”Du som har tændt millioner af stjerner”. I Domkirken er der salmeark med teksterne, så I behøver ikke have dem med hjemmefra.
 
Forud for konfirmandtræffet: Som forberedelse til Konfirmandtræffet er der udarbejdet et kort introduktionsmateriale med lidt om posternes indhold, der kan bruges sammen med konfirmanderne. Materialet kan findes på Fyens Stifts hjemmeside. Introduktionsmaterialet er ikke obligatorisk, men giver et godt oplæg til de temaer, vi præsenterer konfirmanderne for på posterne.
 
Selve aftenen rundt i Odense: Træffet starter med en fælles indledning, hvor alle sidder på bænkene i Domkirken. For at tidsplanen holder, er det meget vigtigt, at alle er på plads og klar til starttidspunktet kl. 18.00..!!  Når I ankommer til Domkirken går I først ind i våbenhuset, når hele holdet er samlet. Præsten går først og får udleveret et farvet festival-armbånd til hver konfirmand. Sørg for at holde dine konfirmander samlet og have armbåndene udleveret, inden I går ind i kirken. Armbåndene må ikke strammes for hårdt om håndledet, da de ikke kan løsnes igen. Hvert konfirmandhold placeres sammen med andre hold i samme farve, og bænkene i Domkirken er markeret med farver, så det er let at finde på plads. Sammen med armbåndene udleveres også en tidsplan for den gruppe, dine konfirmander er sat på. Det er vigtigt at tidsplanen overholdes. Som præst virker du som guide for dine konfirmander. Det betyder, at du i alle forhold er ansvarlig for dem på gåturene mellem posterne. Af hensyn til sikkerheden undervejs må hver voksen kun være ansvarlig for ca. 20 konfirmander. På alle poster vil I møde en eller flere personer, der fører jer gennem postens indhold. Din opgave som guide er at sørge for en god stemning og holde styr på din gruppe. Konfirmanderne skal være klædt på til at være ude uanset vejret, og have fodtøj på der egner sig til at gå rundt ude. Der er ikke indlagt pauser, men undervejs sørger vi for lidt at spise og drikke til alle. Efter rundgangen til posterne er der fælles afslutning i Domkirken ved biskop Tine Lindhardt. Hele træffet slutter ca. kl. 20.00.
 
Har du spørgsmål, som brevet her ikke har givet svar på, er du meget velkommen til at kontakte Ulrik på mail UAR@km.dk eller på tlf. 28 51 39 06.
 
 
Venlig hilsen Udvalget for Konfirmandtræf 2019 Ulrik Andersen, Marie Krejberg, Dorte Winther og Ida Korreborg

 

 

KONFIRMANDTRÆF I ODENSE DEN 31. JANUAR KL. 17.00 AFG. BOGENSE

 

 

 

Som tidligere annonceret, tager de to konfirmandhold samt Mattias og jeg til konfirmandtræf i Odense TORSDAG DEN 31. JANUAR.      Arrangementet er obligatorisk. I nedenstående info fra arrangørerne, kan I se lidt om, hvad konfirmandtræffet går ud på…

 

 

 

Efter vi er færdige i domkirken kl. 20.00, går vi (altså de to Bogensehold samt Mattias og jeg samt 1 frivillig fra menighedsrådet) på MacDonalds og spiser – der er egenbetaling til denne del af arrangementet. Hvis egenbetalingen er problematisk, bedes I henvende jer til mig.

 

 

 

Mødeplanen er som følger:

 

 

 

Mødetid Bogense skoles busholdeplads, Poppelvej: kl. 16.50

 

Hjemkomst samme sted: ca. kl. 22.00

 

 

 

Skrevet af Karen Holm Agersnap 17.01.2019

 

 

 

 

 

 

Mødet på onsdag er aflyst.

Ny dato meldes ud efter jul.

 

 

Blå mandag

 

 

Invitation til fælles forældremøde om blå mandag

 

Onsdag den 5. december 2018

 

Kl 19 i Teglgården

 

for elever og forældre

 

fælles for Hold A og B, Bogense Kirke

 

 

Forældrerepræsentant, Mette Smidt


 

 

Nyt fra præsterne

Nu ligger datoerne for de obligatoriske arrangementer for begge Bogense- konfirmandhold fast:

 

Fredag den 15. - lørdag den 16. marts: Overnatning i kirken. Vi mødes i kirken sidst på eftermiddagen fredag og slutter næste morgen kl. ca. 9.00. Flere detaljer følger i det nye år.

Onsdag den 8. maj kl. 14.15: Generalprøve hold B

 

Torsdag den 9. maj kl. 14.15: Generalprøve hold A

 

Vi mødes i Teglgården

Og så skal jeg huske at give hold A kontaktoplysninger på Mattias, vikaren fra Grindløse, i tilfælde af sygdom, andre afbud osv. - Mattias Skærved har mailadresse: ms@km.dk og tlf.nr. 53 84 19 60.

12-10-18 Karen Holm Agersnap

 

 

 

 

Konfirmandopstart 2018

Konfirmationsforberedelsen starter op:

onsdag den 12. september for hold B og
torsdag den 13.september for hold A

kl. 14.15-15.45 i Teglgården.

(N.B: Hold A er tidligere 6.A og hold B er tidligere 6.B på Bogense skole)

Neden for er mine noter fra orienteringsmødet den 26. august, så de kan læses som et referat af mødet. Siden mødet er der kommet afklaring på nogle enkelte datoer – se under referatets punkt om ”Obligatoriske aktiviteter”. Udflugten nu i efteråret arbejders der på højtryk med…

Mattias og jeg glæder os til at se jer!

07-09-18 Karen Holm Agersnap

 

Noter / referat af orienteringsmødet den 26. august 2018

 

Velkomst. Kommentér evt. gudstjenesten. Forstod I nogenlunde, hvad jeg sagde…? Vi er spændte på denne her årgang – I er nemlig den årgang, som Lone og jeg havde det første hold minikonfirmander fra..

Præsentation af Mattias og kommende ordning med ny Grindløse/Klinte præst

Præsentation af strukturen. Der bliver 2 hold konfirmander og dermed 2 konfirmationer. Jeg underviser hold B på onsdage kl. 14.15.-15.45 og Mattias underviser hold A på torsdage kl. 14.15-15.45. Undervisningen foregår her og i kirken.

Hvis man har en gyldig grund til at gå tidligere bedes I forældre give mig besked.

Første undervisningsgang for hold B bliver onsdag den 12. september og for hold A torsdag den 13.sep. Vi starter med brunsviger, præsentation og hygge… Desværre har skolen lagt overnatningsarrangement, der ramler ind i undervisningen torsdag den 13. Men jeg har aftalt med Marianne, at hold B bliver sendt herover og så går tilbage til skolen igen, når I er færdige her

Transport –hvis man skal hjem med bus, giver jeg principielt ikke tidligere fri, selvom bustiderne skulle passe dårligt. Evt. flex taxa en (privat) mulighed

Formål med konfirmationsforberedelse. At blive fortrolig med gudstjenesten og kirken. At lære (mere) om kristendommen og kirken. At tilegne sig Trosbekendelsen og viden om sin dåb.. – når man har det, er man forberedt, klar til at blive konfirmeret; deraf navnet. Konfirmation betyder bekræftelse og ved konfirmationen bekræfter I den tro, I er døbt i (formuleret i Trosbekendelsen som I skal lære udenad) – og Gud bekræfter jeres tilhørsforhold til ham.

 

 

Forberedelsen I kan jo godt høre, at det ikke er undervisning i kristendom på samme måde som i skolen. Når man taler om tro og om Gud, taler man i et andet sprog, end vi almindeligvis gør… At sproget i kirken og sproget om Gud alligevel giver mening i vores – og jeres – virkelighed, bliver nok det, vores undervisning bliver bygget op om

 – vi er først lige gået i gang med selve den konkrete undervisningsplan… Men det vi ”allerede” ved er, at vi gerne vil inddrage jer konfirmander så meget som muligt i undervisningen. Vi vil gerne, at I kommer til orde. Og undervisningen skal så vidt mulig ikke være al for stillesiddende. Vi vil inkorporere bevægelse / aktiviteter så vidt mulig – også den bevægelse det er, engang i mellem at gå over i kirken…

Der hvor man kører en meget elevinddragende undervisning er det ekstra afgørende, at der er ro, når underviseren giver instrukser og ro når der fx fremlægges gruppearbejde. Simpelthen at være stille når underviseren taler og når en af kammeraterne har ordet. Ro når præsten taler og ro når kammeraterne taler, skal forstås som en regel der skal overholdes, hvis man vil være med til undervisningen. Og om man vil være med til undervisningen må man jo dybest set selv bestemme i og med, at det er frivilligt om man vil konfirmeres. Men når man så har valgt at blive konfirmeret hører undervisningen med. – Og vi glæder os til undervisningen og til at lære jer at kende! -

 

Kirkegang. Hører også med, hvis man vil konfirmeres. 7 gange. Forældreopbakning. Gå med i kirke evt! Kirkegangsregnskab på plancher med flag. Regnskabet starter fra i dag!

Forventning til forældrene. Opbakning til kirkegangen, gå meget gerne selv med! Også opbakning om undervisningen, samarbejde om at det fungerer godt

Gudstjenesternes klokkeslæt kan ses på kirkens hjemmeside og facebookside.

NB! Pizzagudstjeneste (tidligere kaldt spaghettigudstjeneste) tirsdag den 4. september – husk tilmelding, se herom på plakat, hjemmeside eller kirkeblad

 

Konfirmander fra andre sogne Der bliver flere og flere, der gerne vil konfirmeres her i Bogense, selvom de egentlig bor i et andet sogn – Skovby/Ore/Guldbjerg eller Grindløse/Klinte/Nr.Sandager . Traditionelt set er konfirmationen netop en begivenhed, der finder sted i det sogn, man bor i og tit også er døbt i. Argumentet for alligevel at blive konfirmeret i Bogense er typisk dette med, at man gerne vil konfirmeres med sin klasse og pga skolerelukninger osv. er det tit en klasse på Bogense skole. Vi har åbnet op for muligheden for, at I der bor i andre sogne kan blive konfirmeret her i Bogense, sammen med jeres klasse. Men det betyder jo ikke, at I skal afskæres fra at bruge den kirke, der ligger i jeres sogn, hvor præst og menighed også gerne have glæde af jer! – så det vil være helt fint, at I nogle af jeres 7 gange gik i kirke derude..

Med omvendt fortegn, er der også nogen, der går til præst i et andet sogn men skal konfirmeres her – nemlig dem der går på andre skoler end Bogense, og i år handler det vist kun om Brenderup. Jeg vil opfordre jer til i hvert fald at lægge noget af jeres kirkegang her i kirken, hvor I skal konfirmeres

Obligatoriske aktiviteter. Selve den ugentlige undervisning er suppleret med nogle aktiviteter uden for undervisningstiden. Til gengæld er det ikke alle skole-ugerne der er konfirmationsundervisning i.

Heldagsudflugt med de andre konfirmander på årgangen samt 2 lærere: efterår/november (Viborg?)
Konfirmandtræf i Odense:  Onsdag den 30. januar kl. 17-21 ca. (med MacD besøg..)
Overnatning i kirken: 15.-16. marts (fredag sidst på eftermiddagen til lørdag morgen)

De sidste to arrangementer, vil jeg meget gerne opfordre Brenderupkonfirmanderne til at tage med på

Kommunikation. Information fra mig kommer primært på Bogense skolens forældre –og elevintranet

(For Brenderupeleverne laver jeg en mailgruppe)

Hjemmesiden ”Konfirmander” har eget menupunkt, og her vil vigtige datoer osv blive slået op –f.x referat af det her møde.

Hvis I vil have kontakt til mig, kan I mail’e (khag@km.dk) eller SMSe/ringe (40415038). Helst IKKE Messenger

Konfirmationerne: A-klassen søndag den 12. maj, B-klassen St. Bededag fredag d. 17.maj kl. 10.00. KOMMER OP PÅ HJEMMESIDEN, hvor I kan kigge hvis I har glemt tidspunkterne, fx når I skal sende invitationer ud…

Generalprøve: B-klassen onsdag den 8.maj og A-klassen torsdag den 9.maj (hvis ikke jeg er så uheldig, at skolen også har planer med jer der – afklares snarest)

 

Afhentning i biler: Menighedsrådet og jeg har den holdning, at afhentning i dyre biler er ved at tage overhånd. Begrundelse… - Konfirmation er en fællesbegivenhed; ikke et bryllup! Derfor falder det dårligt i tråd med selve konfirmationsbegivenheden, at nogen skal shine mere end andre i forb. med konfirmationen – hjemme til festen bliver den enkelte konfirmation jo så hovedpersonEN så hvorfor ikke vente med at give den gas til festen??!!
Lige nu har jeg jo to kasketter på – ikke kun præst men også som mor til en konfirmand. Så også som mor vil jeg gerne diskutere det med jer. Jeg synes, at der i forventningen om de dyre biler lægges gruppepres ikke kun på de unge mennesker men også på os forældre… Måske kan toget ikke stoppes…? -  Det er begyndt at blive en tradition. Min kongstanke er, om man kunne lave et eller andet fælles? For at markere fællesskabet ved konfirmationen; lidt ligesom studenterne kører i hestevogn eller lastbil pyntet med grene og flag….

 

Dåb. Arrangeres med dem, det vedrører pr. mail / i undervisningen

Blå mandag. I kan evt nedsætte udvalg nu. Bruge Teglgården til at holde møde i til sin tid efter aftale med Lone

Fotografering. De seneste år før konfirmationen – altså før processionen fra Teglgården. Det betød mødetid i kirken på konfirmationsdagen er kl. ca. 9.00. Vil I hellere efter konfirmationen? (fortæl om seneste tilbagemeldinger og fordele/ulemper) à Forældres svar: inden konfirmationen

Forældremøde planlægger vi skal finde sted i april. En masse praktisk om konfirmationen gennemgås. Men inden da – på intra/mail - får I info om tildeling af bænke osv (oprids evt. kort bænkeprincippet)