Information til forældrene

 

 

Nyt fra præsterne

Nu ligger datoerne for de obligatoriske arrangementer for begge Bogense- konfirmandhold fast:

 

Torsdag den 1. november: Udflugt til Viborg sammen med klasselærere. Se infobrev på intra

 

Torsdag den 1. november: Udflugt til Viborg sammen med klasselærere. Se infobrev på intra

 

Fredag den 15. - lørdag den 16. marts: Overnatning i kirken. Vi mødes i kirken sidst på eftermiddagen fredag og slutter næste morgen kl. ca. 9.00. Flere detaljer følger i det nye år.

Onsdag den 8. maj kl. 14.15: Generalprøve hold B

 

Torsdag den 9. maj kl. 14.15: Generalprøve hold A

 

Vi mødes i Teglgården

Og så skal jeg huske at give hold A kontaktoplysninger på Mattias, vikaren fra Grindløse, i tilfælde af sygdom, andre afbud osv. - Mattias Skærved har mailadresse: ms@km.dk og tlf.nr. 53 84 19 60.

12-10-18 Karen Holm Agersnap

 

 

 

 

Konfirmandopstart 2018

Konfirmationsforberedelsen starter op:

onsdag den 12. september for hold B og
torsdag den 13.september for hold A

kl. 14.15-15.45 i Teglgården.

(N.B: Hold A er tidligere 6.A og hold B er tidligere 6.B på Bogense skole)

Neden for er mine noter fra orienteringsmødet den 26. august, så de kan læses som et referat af mødet. Siden mødet er der kommet afklaring på nogle enkelte datoer – se under referatets punkt om ”Obligatoriske aktiviteter”. Udflugten nu i efteråret arbejders der på højtryk med…

Mattias og jeg glæder os til at se jer!

07-09-18 Karen Holm Agersnap

 

Noter / referat af orienteringsmødet den 26. august 2018

 

Velkomst. Kommentér evt. gudstjenesten. Forstod I nogenlunde, hvad jeg sagde…? Vi er spændte på denne her årgang – I er nemlig den årgang, som Lone og jeg havde det første hold minikonfirmander fra..

Præsentation af Mattias og kommende ordning med ny Grindløse/Klinte præst

Præsentation af strukturen. Der bliver 2 hold konfirmander og dermed 2 konfirmationer. Jeg underviser hold B på onsdage kl. 14.15.-15.45 og Mattias underviser hold A på torsdage kl. 14.15-15.45. Undervisningen foregår her og i kirken.

Hvis man har en gyldig grund til at gå tidligere bedes I forældre give mig besked.

Første undervisningsgang for hold B bliver onsdag den 12. september og for hold A torsdag den 13.sep. Vi starter med brunsviger, præsentation og hygge… Desværre har skolen lagt overnatningsarrangement, der ramler ind i undervisningen torsdag den 13. Men jeg har aftalt med Marianne, at hold B bliver sendt herover og så går tilbage til skolen igen, når I er færdige her

Transport –hvis man skal hjem med bus, giver jeg principielt ikke tidligere fri, selvom bustiderne skulle passe dårligt. Evt. flex taxa en (privat) mulighed

Formål med konfirmationsforberedelse. At blive fortrolig med gudstjenesten og kirken. At lære (mere) om kristendommen og kirken. At tilegne sig Trosbekendelsen og viden om sin dåb.. – når man har det, er man forberedt, klar til at blive konfirmeret; deraf navnet. Konfirmation betyder bekræftelse og ved konfirmationen bekræfter I den tro, I er døbt i (formuleret i Trosbekendelsen som I skal lære udenad) – og Gud bekræfter jeres tilhørsforhold til ham.

 

 

Forberedelsen I kan jo godt høre, at det ikke er undervisning i kristendom på samme måde som i skolen. Når man taler om tro og om Gud, taler man i et andet sprog, end vi almindeligvis gør… At sproget i kirken og sproget om Gud alligevel giver mening i vores – og jeres – virkelighed, bliver nok det, vores undervisning bliver bygget op om

 – vi er først lige gået i gang med selve den konkrete undervisningsplan… Men det vi ”allerede” ved er, at vi gerne vil inddrage jer konfirmander så meget som muligt i undervisningen. Vi vil gerne, at I kommer til orde. Og undervisningen skal så vidt mulig ikke være al for stillesiddende. Vi vil inkorporere bevægelse / aktiviteter så vidt mulig – også den bevægelse det er, engang i mellem at gå over i kirken…

Der hvor man kører en meget elevinddragende undervisning er det ekstra afgørende, at der er ro, når underviseren giver instrukser og ro når der fx fremlægges gruppearbejde. Simpelthen at være stille når underviseren taler og når en af kammeraterne har ordet. Ro når præsten taler og ro når kammeraterne taler, skal forstås som en regel der skal overholdes, hvis man vil være med til undervisningen. Og om man vil være med til undervisningen må man jo dybest set selv bestemme i og med, at det er frivilligt om man vil konfirmeres. Men når man så har valgt at blive konfirmeret hører undervisningen med. – Og vi glæder os til undervisningen og til at lære jer at kende! -

 

Kirkegang. Hører også med, hvis man vil konfirmeres. 7 gange. Forældreopbakning. Gå med i kirke evt! Kirkegangsregnskab på plancher med flag. Regnskabet starter fra i dag!

Forventning til forældrene. Opbakning til kirkegangen, gå meget gerne selv med! Også opbakning om undervisningen, samarbejde om at det fungerer godt

Gudstjenesternes klokkeslæt kan ses på kirkens hjemmeside og facebookside.

NB! Pizzagudstjeneste (tidligere kaldt spaghettigudstjeneste) tirsdag den 4. september – husk tilmelding, se herom på plakat, hjemmeside eller kirkeblad

 

Konfirmander fra andre sogne Der bliver flere og flere, der gerne vil konfirmeres her i Bogense, selvom de egentlig bor i et andet sogn – Skovby/Ore/Guldbjerg eller Grindløse/Klinte/Nr.Sandager . Traditionelt set er konfirmationen netop en begivenhed, der finder sted i det sogn, man bor i og tit også er døbt i. Argumentet for alligevel at blive konfirmeret i Bogense er typisk dette med, at man gerne vil konfirmeres med sin klasse og pga skolerelukninger osv. er det tit en klasse på Bogense skole. Vi har åbnet op for muligheden for, at I der bor i andre sogne kan blive konfirmeret her i Bogense, sammen med jeres klasse. Men det betyder jo ikke, at I skal afskæres fra at bruge den kirke, der ligger i jeres sogn, hvor præst og menighed også gerne have glæde af jer! – så det vil være helt fint, at I nogle af jeres 7 gange gik i kirke derude..

Med omvendt fortegn, er der også nogen, der går til præst i et andet sogn men skal konfirmeres her – nemlig dem der går på andre skoler end Bogense, og i år handler det vist kun om Brenderup. Jeg vil opfordre jer til i hvert fald at lægge noget af jeres kirkegang her i kirken, hvor I skal konfirmeres

Obligatoriske aktiviteter. Selve den ugentlige undervisning er suppleret med nogle aktiviteter uden for undervisningstiden. Til gengæld er det ikke alle skole-ugerne der er konfirmationsundervisning i.

Heldagsudflugt med de andre konfirmander på årgangen samt 2 lærere: efterår/november (Viborg?)
Konfirmandtræf i Odense:  Onsdag den 30. januar kl. 17-21 ca. (med MacD besøg..)
Overnatning i kirken: 15.-16. marts (fredag sidst på eftermiddagen til lørdag morgen)

De sidste to arrangementer, vil jeg meget gerne opfordre Brenderupkonfirmanderne til at tage med på

Kommunikation. Information fra mig kommer primært på Bogense skolens forældre –og elevintranet

(For Brenderupeleverne laver jeg en mailgruppe)

Hjemmesiden ”Konfirmander” har eget menupunkt, og her vil vigtige datoer osv blive slået op –f.x referat af det her møde.

Hvis I vil have kontakt til mig, kan I mail’e (khag@km.dk) eller SMSe/ringe (40415038). Helst IKKE Messenger

Konfirmationerne: A-klassen søndag den 12. maj, B-klassen St. Bededag fredag d. 17.maj kl. 10.00. KOMMER OP PÅ HJEMMESIDEN, hvor I kan kigge hvis I har glemt tidspunkterne, fx når I skal sende invitationer ud…

Generalprøve: B-klassen onsdag den 8.maj og A-klassen torsdag den 9.maj (hvis ikke jeg er så uheldig, at skolen også har planer med jer der – afklares snarest)

 

Afhentning i biler: Menighedsrådet og jeg har den holdning, at afhentning i dyre biler er ved at tage overhånd. Begrundelse… - Konfirmation er en fællesbegivenhed; ikke et bryllup! Derfor falder det dårligt i tråd med selve konfirmationsbegivenheden, at nogen skal shine mere end andre i forb. med konfirmationen – hjemme til festen bliver den enkelte konfirmation jo så hovedpersonEN så hvorfor ikke vente med at give den gas til festen??!!
Lige nu har jeg jo to kasketter på – ikke kun præst men også som mor til en konfirmand. Så også som mor vil jeg gerne diskutere det med jer. Jeg synes, at der i forventningen om de dyre biler lægges gruppepres ikke kun på de unge mennesker men også på os forældre… Måske kan toget ikke stoppes…? -  Det er begyndt at blive en tradition. Min kongstanke er, om man kunne lave et eller andet fælles? For at markere fællesskabet ved konfirmationen; lidt ligesom studenterne kører i hestevogn eller lastbil pyntet med grene og flag….

 

Dåb. Arrangeres med dem, det vedrører pr. mail / i undervisningen

Blå mandag. I kan evt nedsætte udvalg nu. Bruge Teglgården til at holde møde i til sin tid efter aftale med Lone

Fotografering. De seneste år før konfirmationen – altså før processionen fra Teglgården. Det betød mødetid i kirken på konfirmationsdagen er kl. ca. 9.00. Vil I hellere efter konfirmationen? (fortæl om seneste tilbagemeldinger og fordele/ulemper) à Forældres svar: inden konfirmationen

Forældremøde planlægger vi skal finde sted i april. En masse praktisk om konfirmationen gennemgås. Men inden da – på intra/mail - får I info om tildeling af bænke osv (oprids evt. kort bænkeprincippet)