Information til forældrene

Kære hold B!

 

Generalprøven den 19/4 er rykket til 26/4 kl. 14.15.

Sognepræst Ole Hansen fra Veflinge vil afholde generalprøven med jer og det vil også være Ole Hansen der konfirmerer jer Store bededag.

 

 

 

 

 

Kære konfirmander og forældre

 

Søndag den 22. april vil Kresten Drejergaard (Biskop emer.) forestå konfirmationerne.

 

Vedr. konfirmationerne St. bededag den 27. april, vil information følge snarest.

 

 

 

REFERAT af orienteringsmødet den 20. marts

 

om konfirmationerne søndag den 22.april (hold A) og St.Bededag den 27. april (hold B )

 

 

 

Velkomst / status på ”sygdom”: Præsentation af aftenens program: orientering samt mulighed for spørgsmål.
Jeg er på nedsat tid denne uge med – konfirmandundervisningen bliver / er blevet varetaget af Lone og i morgen organisten (og Lone). Konf.skal vælge salmer i kirken; jeg kommer over og hilser på dem.

 

 

 

Lockout-varsel:
Jeg er tjenestemandsansat og derfor ikke lock-out-varslet. Så selvom lockouten skulle være effektueret på konfirmationsdagene gennemføres konfirmationerne, men gudstjenesten bliver kortere og uden musikledsagelse

 

Det følgende er en orientering om konfirmationsgudstjenesterne som de vil se ud, hvis ikke der er lockout, men i udgangspunktet er det kun varigheden af gudstjenesterne der vil være ændringer på, hvis der er lockout -

 

 

 

Tidsplan for konfirmationen:

 

 

 

9.00:     Konfirmanderne afleveres I KIRKEN til fotografering. Konfirmander og

 

             Karen går samlet over kirkegården til Teglgården efter fotograferingen                                                                                                                                               

 

Procession: (Teglgården til kirken).

 

9.30:     Vi er ankommet til Teglgården efter fotografering i kirken

 

9.40:     Vi stiller op alfabetisk, d.v.s. samme             

 

                    rækkefølge som i kirken.

 

9.45:          Vi går i samlet flok til kirken over Torvet  

 

                    (gåturen tager 6. min)

 

                   

 

9.55:          Konfirmanderne stiller op i våbenhuset og   

 

                    holder sig klar til at gå ind i kirken, når                 

 

                    bedeslagene (3 x 3) har lydt.     

 

                    (går ind under musik). Menigheden rejser sig!

 

                    Konfirmanderne går til deres respektive pladser. Ingen sætter sig, før alle                                 er fremme! På tegn fra præsten sætter alle konfirmander sig og                                              derefter menigheden.

 

 

 

 

 

Varighed:

 

Gudstjenesten inkl. konfirmation varer knap halvanden time. Derefter skal alle ud af kirken – konfirmanderne først, som stiller op uden for kirken klar til at hilse på gæsterne. Ca. kl. 11.45 / 12.00 er I klar til at tage fra kirken, er min vurdering

 

 

 

Gudstjenesten:

 

Konfirmationen er lige efter prædikenen (– prædikenen er den dag primært en tale til konfirmanderne). Konfirmanderne tilspørges en efter en, og når jeres barns navn nævnes rejser hele jeres familie sig. Altergang: Alle er velkommen til at gå til alters. Konfirmanderne knæler om alterbordet som de første, og derefter er alle andre velkomne. Hele gudstjenestens forløb kan ses på kirkens hjemmeside under menupunktet KONFIRMANDER. Det hele gennemgås med konfirmanderne til generalprøverne

 

 

 

Reservation:

 

Der reserveres, hvad der svarer til en bænk pr. konfirmand til familie (ca. 10 pladser) Pladserne tildeles alfabetisk (efter fornavn) med henblik på at sikre ligelig fordeling i kirkerummet. Lone har lavet plan over fordelingen af bænke, som kan ses sidst på mødet i aften.

 

Obs: Nogle bænke har kun halv størrelse. Den manglende plads reserveres til familien længere nede i kirken!

 

Resten af pladserne i kirken er til rådighed for alle efter først-til-mølle-princippet!

 

Er der nogen, der ikke har brug for alle 10 pladser? Er der familier, der har medlemmer i kørestol?

 

 

 

Sang-ark:

 

Der laves salmeark. Folderne deles ud til gæsterne ved indgangen, og der lægges én på hver konfirmands stol. På konfirmandernes stole lægges desuden en seddel med hver enkelts navn

 

 

 

 

 

Fotografering:

 

Konfirmanderne bliver fotograferet af Winnie Synia Lind inden gudstjenesten. Udfyld på mødet omdelte sedler og medbring dem til generalprøven. Egen fotografering under selve gudstjenesten er ikke tilladt, men meget gerne bagefter samt under konfirmandernes ind- og udgangsprocessionJ

 

 

 

 

 

Blomster:

 

Der er sat små blomsterbuketter i kirkebænkene. Konfirmanderne er velkomne til at tage buketten ud for deres egen plads med hjem! Man må også gerne lægge dem på kirkegården på et familiemedlems grav.

 

 

 

Konfirmand-poser:

 

Der opstilles poser med navn og billede af hver enkelt konfirmand i våbenhuset. Her kan gæster lægge blomster, telegrammer og små gaver til konfirmanderne. Menighedsrådet og frivillige sørger for vagt ved poserne under gudstjenesten!

 

 

 

 

 

Generalprøve

 

Der bliver holdt generalprøve med konfirmanderne i kirken onsdag den 18. april for hold A og torsdag den 19. april for hold B. Vi mødes i kirken kl. 14.15. Her vil konfirmanderne blive instrueret i, hvordan det forløber, også hvis der er lockout

 

 

 

 

Forældremøde:

 Der er forældremøde tirsdag den 20. marts kl.19.30,

hvor jeg vil orientere om konfirmationsdagene.

 

                                                                                              Karen H. Agersnap 16. marts 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmandtræf tirsdag den 30. januar:

 

 

 

Mødetid- og sted:

 

Bogense skoles gl. busholdeplads kl. 16.50

 

Hjemkomst:
Samme sted kl. ca. 21.30

 

 

 

Sammen med andre fynske konfirmandhold skal vi på ”orienteringsløb” rundt i forskellige Odense-kirker med centrum i Domkirken. Temaet er ”Gå ud i alverden!” og handler om kristendommens udbredelse historisk og i dag.

 

Husk varmt overtøj og velegnet fodtøj!

 

 

 

Efter arrangementet i kirkerne går vi på MacDonalds i Banegårdscentret. Til dette skal elevere medbringe egne penge.

 

Bestillinger på burgermenu og drikkevarer kan gives til mig på holdets facebookside eller på e-mail: khag@km.dk senest søndag 28. januar

 

 

 

Arrangementet er obligatorisk men eventuelle afbud gives til mig senest fredag den 26. januar; også via facebookside eller mail.

 

 

 

Skrevet den 23-01-2018 af Karen Agersnap

 

 

 

 

 

Opdatering vedr. undervisningsgange:

 

 

 

Eleverne har fri i uge 4, 7 og 9. Til gengæld fortsætter vi lidt længere end først meldt ud; nemlig med sidste almindelige undervisning onsdag den 11. april for hold A og torsdag den 12. april for hold B.

 

Dertil kommer generalprøverne onsdag den 18. april for hold A og torsdag den 19. april for hold B.

 

Vi mødes begge uger i Teglgården kl. 14.15

 

 

 

 

 

Vigtige datoer:

 

 

Første undervisning efter jul: Onsdag den 10. januar (hold A) og torsdag den 11. januar (hold B) 2019

 

 

 

Konfirmandevent i Odense: Tirsdag den 30. januar kl. ca. 17.00 – 21.30 (tidspunkterne er henhv. afgangstid fra og ankomsttid til Bogense)

 

 

 

Temadag med overnatning i kirken: Fredag den 16. marts (eftermiddag) – lørdag den 17. marts (formiddag)

 

 

 

Generalprøver inden konfirmationerne: Onsdag den 18. april kl. 14.15 (hold A) og torsdag den 19. april kl. 14.15 (hold B)

 

 

 

Nærmere information vedr. ovennævnte datoer følger. Hold desuden øje med facebookgruppen ”Konfirmander 2017-2018” samt Bogense skoles forældreintra

 

 

N.B! Ret til ændringer forbeholdes

 

 

 

Karen Agersnap 6. december 2017

 

 

 

 


Konfirmandorientering - og indskrivning 2017

 Velkomst. Kommentér evt. gudstjenesten.

Præsentation af strukturen. Der bliver 2 hold konfirmander og dermed 2 konfirmationer. Jeg underviser og konfirmerer begge. Undervisningen foregår her og i kirken.

Formål med konfirmationsforberedelse. At blive fortrolig med gudstjenesten og kirken.

Forberedelsen – Frivilligt om man vil konfirmeres, men hvis man vil konfirmeres er det obligatorisk at gå til undervisning  (– herunder at gå i kirke et vist antal gange! Her 7 gange. Det vender jeg tilbage til) Vi forventer, at I deltager her på samme måde som ved skoleundervisningen. Her er reglerne de samme:  at man er stille og opmærksom, når Underviseren/ præsten taler og stille og opmærksom når en af kammeraterne taler. Jeg er forhv. tolerant… vil det bedste… men overtrædes disse regler kan jeg se mig nødsaget til at sende elever der forstyrrer undervisningen hjem. Det er sket sjældent og selvfølgelig bliver det ikke aktuelt med jer J JJ)

Konfirmander fra andre sogne Der bliver flere og flere, der gerne vil konfirmeres her i Bogense, selvom de egentlig bor i et andet sogn – Skovby/Ore/Guldbjerg eller Grindløse/Klinte/Nr.Sandager . Traditionelt set er konfirmationen netop en begivenhed, der finder sted i det sogn, man bor i og tit også er døbt i. Argumentet for alligevel at blive døbt i Bogense er typisk dette med, at man gerne vil konfirmeres med sin klasse og pga skolerelukninger osv. er det tit en klasse på Bogense skole. Vi har lukket op for muligheden for, at I der bor i andre sogne kan blive konfirmeret her i Bogense, sammen med jeres klasse. Men det betyder jo ikke, at I skal afskæres fra at bruge den kirke, der ligger i jeres sogn, hvor præst og menighed også gerne have glæde af jer! – så det vil være helt fint, at I nogle af jeres 7 gange gik i kirke derude..

Ugeundervisning. Onsdag for hold A og torsdag for hold B. Klokkeslættet for ugeundervisningen er i udgangspunktet 14.15 – 15.45

 

Transport – intet problem hen til Teglgården, men selvom en eventuel bus, når mn skal hjem, passer dårligt, gives der ikke tidligere fri

Hvis man har en gyldig grund til at gå tidligere bedes I forældre give mig besked

 

Der undervises i to blokke -
Før jul: ons./tors. 20./21. september – ons./tors. 15./16. nov.
Efter jul: ons./tors. 24./25. januar – ons./tors. 7./8. marts

Dvs første undervisningsgang: Onsdag den 20. september for hold A og torsdag den 21. september for hold B

Obligatoriske aktiviteter. Selve den ugentlige undervisning er suppleret med nogle aktiviteter uden for undervisningstiden. Til gengæld er det ikke alle skole-ugerne der er konfirmationsundervisning i.

Heldagsudflugt med de andre konfirmander på årgangen: i november
Konfirmandtræf i Odense
: Tirsdag den 30. januar kl. 17-21 ca.
Temadag med overnatning i kirken
: Lørdag den 17.-søndag den 18. marts (evt. inkl. gudstjeneste)

Og de uger, aktiviteterne finder sted er selve onsdags/torsdags undervisningen aflyst.

 

BRENDERUPELEVER OPFORDRES TIL AT DELTAGE I UDFLUGT SAMT KIRKEOVERNATNING
 

Kirkegang.7 gange. Forældreopbakning. Gå med i kirke evt! Kirkegangsregnskab. Spaghettigudstjenester også en mulighed.

Forventning til forældrene. Opbakning, samarbejde om vellykket undervisning.

Kommunikation. Hjemmesiden ”Konfirmander” har eget menupunkt, og her lægger jeg diverse info ud løbende – en hjemmeside er ikke statisk, så der kan godt være ændringer i fht de første opslag, dvs at jeg forbeholder mig ret til at redigere undervejs (man kan altså ikke printe ud nu og så regne med, at der ikke kan komme ændringer)
Desuden mail til forældrene – OG en Facebookgruppe: ”Konfirmander 2017-2018”. Jeg kommunikerer helst ikke på messenger. Meget gerne på SMS eller inde i selve gruppen. Og på mail naturligvis.

Konfirmationerne: A-klassen søndag den 22. april, B-klassen St. Bededag fredag d. 27. april kl. 10.00. KOMMER OP PÅ HJEMMESIDEN, hvor I kan kigge hvis I har glemt tidspunkterne, fx når I skal sende invitationer ud…

Afhentning i biler: I menighedsrådet har vi talt om, at vi gerne vil appellere til jer om ikke at lade jer rive med af den her trend med at skulle afhentes i dyre biler efter konfirmationen.

Begrundelse… - Konfirmation er en fællesbegivenhed; ikke et bryllup! Derfor falder det dårligt i tråd med selve konfirmationsbegivenheden, at nogen skal shine mere end andre i forb. med konfirmationen – hjemme til festen bliver den enkelte konfirmation jo så hovedpersonEN så hvorfor ikke vente med at give den gas til festen??!!
Hele det her issue med at skulle hentes i dyre biler lægger gruppepres ikke kun på de unge mennesker, men også på forældrene. Og det synes jeg er ærgerligt og værd at forsøge at undgå – derfor denne appel.

Jeg kan ligeså godt være ærlig og sige at jeg som forælder til præ-pubertetsbørn ikke vil afvise at jeg selv kunne lade mig presse for ikke at skuffe mit barn. Men jeg tror det eneste, der er at gøre er at få en dialog i gang om emnet blandt (os) forældre. Måske er der andre, der har det ligesom mig, men ikke har lyst til at sige det…

Generalprøve: A-klassen onsdag den 18. april og B-klassen torsdag den 19. april.

Dåb. Arrangeres med dem det vedrører pr. mail / i undervisningen

Blå mandag. I kan evt nedsætte udvalg nu. Bruge Teglgården til at holde møde i til sin tid

Fotografering. Før konfirmationen – altså før vi mødes i Teglgården inden procession til kirken. Dvs mødetid på konfirmationsdagen er kl. 8.50 i kirken

(Apropos fotografering: vi fotograferer jer ved første undervisningsgang (også til brug for telegramposerne til konfirmationen). Brenderupbørn: vil I mail’e et billede af jer selv til mig? Tak J)