Konfirmationsgudstjenesten

Oversigt over konfirmationsgudstjenesten kl.10.00

 

(Angivelse med fed type = præstens replik)

 

Præludium Konfirmanderne går i procession ind sammen med præsten

Indgangsbøn

1.salme

Hilsen: Herren være med jer! (korsvar: og herren være med dig!) Lad os alle bede:

Indledningskollekt (korsvar: Amen)

Læsning fra GT (alle står op)

2.salme                           

Evangelielæsning (korsvar: Gud være lovet..) - konfirmationsprædiken – kirkebøn – meddelelser – den apostolske velsignelse

3.salme                           

KONFIRMATION: Konfirmanderne stiller sig op i korbuen og fremsiger -->

Trosbekendelsen --> Alle trækker ud i siderne, og hver enkel træder frem til altret, når hans / hendes navn nævnes.

Tilspørgsel og svar: N.N vil du konfirmeres i den kristne tro? (-ja!) (Når navnet nævnes rejser familien sig)

Konfirmationsvelsignelse (under håndspålæggelse. Konfirmanden knæler): Den almægtige Gud, vor Herre Jesu Kristi Far...

Bibelord

Fadervor: Konfirmanderne træder alle frem og vi beder i kor Fadervor

4.salme     (konfirmanderne sætter sig på deres pladser)

NADVER: Opløft jeres hjerter til herren, lad os prise hans navn  - Vi takker og lover dig... (Menighed: Hellig, hellig, hellig er herren) Velsignet være han...(korsvar: Hosianna i det højeste...) Opstande  Herre og frelser.... O, du Guds lam, alle tre vers – Fadervor (korsvar: 2 x amen)

Indstiftelsesordene (alle står op)

Uddeling – Fredsønsket - Nadversalme

Slutningskollekt (korsvar: Amen!) og Velsignelsen: Herren velsigne dig.... (korsvar: 3 x amen)

Sidste salme

Udgangsbøn 

Postludium Konfirmander og præst går ud i procession