Du er her: 

Om kirken

Tekst: Birgit Folden

Foto: Kim Von Domarus

Bogense kirke er smukt beliggende mellem Torvet og Kattegat.

Den nuværende korsdannede kirke er bygget i 1406 oven på resterne af en tidligere romansk kirke fra 1100-1200 tallet.  Kirken består i sin kerne af et romansk kor og skib, og er viet til de søfarendes helgen Sct. Nikolaj.

I midten af 1400 – tallet indledtes der flere ombygninger blandt andet af tårnet, der mod sædvane er placeret mod øst. Placeringen skyldtes betænkeligheder mod placeringen mod vest, idet der kunne være fare for udskridninger. 

Det høje kirkespir, tækket med 29.000 håndhuggede, bornholmske og sorttjærede egespåner har været et vigtigt sømærke. Kuplen øverst er 60 cm i diameter. Når spiret repareres placeres der traditionen tro en dagsaktuel avis i en beholder i kuplen.

Under krigen var der tyske soldater, der morede sig med at skyde til mål efter kuglen, som derfor har enkelte skudhuller.

Gennem årene er der naturligvis sket forbedringer og nødvendige reparationer på kirken. Den seneste i 2009-2010.

Denne gennemgribende renovering, der lukkede kirken i ca. et år blev forsinket i et par måneder, idet der kom et gentaget påbud fra arbejdstilsynet, at det affald, der lå på kirkens loft skulle fjernes inden arbejdet inde i kirken kunne gå i gang.

Arbejdet med at fjerne de 45 tons overvejende bygningsaffald skulle bæres bort i spande, og sigtes for evt. arkæologiske fund. Et arbejde der fordyrende projektet med ca. kr. 450.000.

Endelig kunne man gå igang med den egentlige renovering, der omfattede kalkning, nyt varmeanlæg, nyt elsystem, maling af kirkestolene, nye hynder og ikke mindst nyt teglgulv, ligesom alle kirkebænke i sideskibene blev erstattet af smukke, gode stole.

Desuden en nødtørftig renovering af træværket på kirkeloftet.

Desværre har det siden vist sig, at renoveringen var mangelfuld, da dele af træværket på kirkeloftet er angrebet af råd og skal skiftes. Derfor er man langt henne i planlægning og projektering af nye reparationer af loft og tag.

Kom indenfor i kirken

Alteret

Træder man ned i Bogense kirke, og sådan må det opleves, når man går ind af våbenhusets dør, fanger øjet det prægtige alter, der er dateret i 1588. Maleriet viser Jesus i Gethsemane Have omgivet til den ene side af romerske soldater og til den anden af disciplene.

Alteret er sidst renoveret i 1987 i forbindelse med Bogenses 700 års jubilæum. Alterbordet  blev ved samme lejlighed beklædt med et vævet tæppe i grønt og guld, skabt af  væveren Jette Nevers. Knæfaldet og et gyldent tæppe ved altret er samme kunstners værk.

Døbefonten er fra den romanske periode 1100-1200 tallet. I et ordsprog af Peder Syv nævnes et mundheld om noget dybt ” Så dyb som Bogenses døbefont”. Den er dog ikke dybere ned andre døbefonte fra den tid, hvor man brugte, at barnet skulle døbes ved at dyppe hele kroppen i dåbsvandet.

Prædikestolen

Prædiekestolen i eg er udskåret af den hollandske billedskærer Harmen Carstenhorn i 1604, og skænket kirken af tidligere kirkeværger. Biarkaderne indrammer scener fra Det gamle og Det nye testamente. Prædiekestolen har været flyttet flere gange, men i 1994 fik den sin nuværende placering.

Krucifikset, der nu hænger på den østlige væg, er fra 1490-erne og var oprindelig ophængt i korbuen mellem skibet og koret.

Orglet

Er et veltjent orgel fra 1862 med femten stemmer, to manualer og pedal, bygget af Marcussen & Søn. Senest renoveret i 1942 og udvidet med seks stemmer.  Orgelfacaden er i neogotisk stil. Orglet står i øvrigt foran en større reparation.

Kirkekronerne, hvoraf der er fem, er fra henholdsvis 1654, 1705, 1913. Den seneste er skænket kirken i 1971 af Bogense Sangforening.

Kirkeskibene

Traditionen med ophængning af kirkeskibe i kirker med tilknytning til havet er indlysende. I Bogense kirke findes der tre, hvoraf  ”Arken” fra 1880, er den ældste. De to øvrige er bygget og skænket af Ragner Christensen, Bogense i henholdsvis 1978, den norske ”Løve” og ”Skoleskibet Georg Stage” i 1985. Kirkeskibene symboliserer også sjælenes vandring mod den himmelske Gud.

Kirken rummer også mange gravminder, sytten i alt, over ”De Bogense herremænd” andre adelige slægter, borgmestre og rådmænd og stammer fra årene 1500-1650.

Den velholdte kirkegaard rummer mange historier om mennesker, der har virket og levet i Bogense.

Den rummer desuden et lille anlæg med krigergrave, der stammer fra de slesvigske krige i 1848 og 1864.

I den østlige kirkemur er der et minderelief over fem unge bogensere, der druknende på vej hjem fra Æbelø i 1959.

Mod vest er der udgang til Kirkebakken (nu Havfruestien), og man ser over Kattegat til Jylland. I nordlig retning Æbelø, og Mågeøerne.

En smukkere beliggenhed end Bogens Kirkes skal man lede længe efter.

Kom og besøg os, alle er velkomne!

 

Kildehenvisning:

Danmarks Kirker, udgivet af Nationalmuseet 2009

Johs. Fogs hæfte om Bogense kirke