Kirkegården

 

Kirkegården ligger rundt om kirken med udsigt ud over Kattegat og Æbelø.

Der er følgende typer gravsteder på Bogense Kirkegård:
Kistegravsteder
Urnegravsteder
Pladeplæne
Fællesplæne (ukendt)

Gange og fællesarealer passes af kirkegårdslederen og de øvrige ansatte. 

Den, der har gravstedsretten for kiste- og urnegravstederne, er ansvarlig for pasningen.

Gravstederne kan passes af de pårørende af kirkegården efter regning 2 gange om året af kirkegården efter betaling af et engangsbeløb (legat)

 

Urnenedsættelser normalt mellem mandag - torsdag fra kl. 8.00 til kl. 15.00.
Fredag fra kl. 8.00 til kl. 12.00.


Ordensbestemmelser §30